Startside

19.11.2018
©Truls Wiberg

Smygjakt, skjutkäpp och älgar... skydestok.dk

Eller hur älgjakt bör bedrivas

Texten i vanlig skrift


Råd till älgjägare

Om i skogen jägar’n knäcker gren
och av sura stövlar lukta
Då ej älgen bliver sen
att bort från Nimrod sporet bukta
 

Väl på passet skall Du ladda bössan
och nu ganska stilla sitta
På med varma mössan
vänd Dig långsamt runt och titta 

Blåbärssoppa uti termos har man
ingen vitlökskorv, ej heller osten lagrad
Älgen doften långvägs känna kan
bättre jägar’n han blir helt avmagrad
 

Springer älgen skall Du bössan svinga
inget stöd och noggrant sikta
Håll då framför älgens bringa
med trådkorset Du rikta
 

Men står den stilla bör Du alltid skjuta
söka stöd för varje darrig arm
Mot träd eller skjutkäpp då Dig luta
innan uti skogen höres skottets larm

Lägg nu märke till var älgen stod
och hur den kulan tog’n
Ljusrött skummanade är lungans blod
då Du träffat uti bogen
 

Men går den bort och ryggen böjer
är där waid och inte mera
Bara bra om sen det dröjer
bör Du nu ha hjälp av flera
 

Gärna ett par timmar innan hunden
Fölger spåret och vart tecken finner
Kom ihåg att jycken ska va’ bunden
intill jägar’n älgen den upphinner
 

När hunden sist den älgen ställer
ej längre går det nu så fort
Gå mot vinden stilla fram när hunden skäller
Lättnaden blir stor och rätt Du gjort
 

Snart skottet från Ditt vapen small
När hunden ej i vägen var
Du bringade den älgen äntligen till fall
En riktig älgjägare – en kar’l!

16.9.2005 Truls Wiberg

UPP

Råd till älgjägare

Om i skogen jägar’n knäcker gren
och av sura stövlar lukta
Då ej älgen bliver sen
att bort från Nimrod sporet bukta 

Väl på passet skall Du ladda bössan
och nu ganska stilla sitta
På med varma mössan
vänd Dig långsamt runt och titta 

Blåbärssoppa uti termos har man
ingen vitlökskorv, ej heller osten lagrad
Älgen doften långvägs känna kan
bättre jägar’n han blir helt avmagrad 

Springer älgen skall Du bössan svinga
inget stöd och noggrant sikta
Håll då framför älgens bringa
med trådkorset Du rikta 

Men står den stilla bör Du alltid skjuta
söka stöd för varje darrig arm
Mot träd eller skjutkäpp då Dig luta
innan uti skogen höres skottets larm 

Lägg nu märke till var älgen stod
och hur den kulan tog’n
Ljusrött skummanade är lungans blod
då Du träffat uti bogen 

Men går den bort och ryggen böjer
är där waid och inte mera
Bara bra om sen det dröjer
bör Du nu ha hjälp av flera 

Gärna ett par timmar innan hunden
Fölger spåret och vart tecken finner
Kom ihåg att jycken ska va’ bunden
intill jägar’n älgen den upphinner 

När hunden sist den älgen ställer
ej längre går det nu så fort
Gå mot vinden stilla fram när hunden skäller
Lättnaden blir stor och rätt Du gjort 

Snart skottet från Ditt vapen small
När hunden ej i vägen var
Du bringade den älgen äntligen till fall
En riktig älgjägare – en kar’l! 

Truls Wiberg

UPP