Startside

29.9.2018
©Truls Wiberg

Elgjagt i Sverige, 2018 skydestok.dk

Jämtland i september

Eftersøg
Dette år startede elgjagten med et dobbelt eftersøg. I nabobyen havde en 80-årig mand
efterladt sig en åben bil med mobiltelefon, stok og nedrullet vindue langt ude i skoven.
Han skulle efter sigende være gået ud for at plukke bær men var ikke kommet hjem.
Det udløste et større eftersøg der involverede det lokale jagthold, politi med eftersøgshunde,
hjemmeværn og helikopter med varmekamera samt et stort antal frivillige der gik mand af huse.
Han blev fundet på det tredje døgn og var nedkølet men levende. Han havde gået forbavsende langt.

Når du far vild - stands og sæt dig ned med det samme! Din hjernes opfattelse af hvor du tror du er på vej stemmer 
pludseligt ikke med virkeligheden. Tag dig en pause og forsøg at rekonstruere din færden. Kan du finde tilbage til
en sti du kender eller den sidste markering af sporet du gik på? Tag frem kort og kompas - som du selvfølgelig har med!  
Find ud af hvor du har nord og se på kortet hvor din sidst kendte position var. Find ud af om du bliver opfanget af en vej,
jernbane, vand som større sø eller en å hvis du fortsætter i en bestemt retning. 
Kraftledninger og vindmøller med tilhørende vejsystem kan bruges om kortmaterialet er nyere. 
Har du GPS i din mobiltelefon eller hundepejl så kan den anvendes. Du kan bede om hjælp via jagtradio eller mobil. 
Kan du høre en vej eller skovningsmaskine?
Færdes du meget alene så findes det nødsendere at købe som ved aktivering sender en position til redningstjenesten
via satellit. Den skal selvfølgelig kun anvendes når der er fare for liv eller helbred. Den lidt enklere varianten til en 
Android telefon sender din position til valgte telefonnumre.

Vælger du at gå videre så husk at eftersøgsområdet hurtigt bliver meget stort. En anden 80-årig mand blev fundet 12 km fra hvor
han forsvandt. Det giver et eftersøgsområde der er ca. 11.300 ha hvis man ikke ved i hvilken retning som personen gik!

Jeg og min danske kammerat trak to naboposter og til min store glæde skød han en kvie der var ude på 160-180 meter.
Den gik ind i det tætte birkekrat og vi måtte vente på hundefører inden den kunne blive fundet efter at skudpladsundersøgelsen
ikke gav noget resultat. Den lå forrent 50 meter inde med to gode kugler.

I det gode efterårsvejr ventede vi tilsammen på at teamet der står for transport skulle nå frem og få læsset elgen.
Skydestokkene kom til god anvendelse som riffelstativ.

Skydestokke kan anvendes når man holder pause

Skytten nyder det gode vejr

Elgen bliver samlet op af transport teamet  

Ni-ender var de største vi måtte skyde i september

Vandringselge
Jagtholdet holder på at forynges. Selv er jeg nu fjerde ældste medlem og der er tre årsager til at man skal tilstræbe
at få med ungdommen. For det første er det vældeligt hyggeligt, at dele en fritidsinteresse med flere generationer
deltagere. For det andet behøver vi arbejdskraft som kan tage fat og orker med det til tider ret tunge arbejde som elgjagt
nu en gang er. Til sidst så er det et spørgsmål om at overlevere en tradition og kundskab om jagt, vildt og kødhåndtering
som vi har fået af dem som var her før os. Vildtet har sine stier og måder at reagere på. En gang imellem kan det undre
en, at elgene stadig følger sine gamle vandringsveje som vores forfædre brugte ved fangst. Mon hvor langt tilbage
har denne viden blevet overført fra generation til generation for os mennesker?
Det mærkelige er at elgene også lærer fra de ældre. Der sker en overlevering af viden om hvor hen man
skal begive sig når vinteren begynder og gå tilbage når foråret kommer. I Nordsverige skifter 90% af elgene mellem vinter og 
sommerområder. De kan vandre op mod 200 km. Længere mod syd er det halvdelen af elgene der vandrer.
Det er formentlig dybt begravet i alt levendes gener. En del af populationen flytter og resten bliver. For populationen og arten som helhed er
chancen for at overleve større.  Nogle mennesker bliver bønder andre eventyrere. Hos nogle fuglearter flytter ikke alle når det bliver vinter.
Hos en planteart kan frø spredes både langt væk og spire nær ved. Frø kan spire med det samme eller ligge længe i jorden. 
Men viden som overføres er udsat for en risiko at gå tabt. I Afrika skydes gamle elefanthunner der ved hvor vandhullerne er 
og vi sætter op vildtstakit langs vejene og skaber urede for vandringselgene. Enligt tidsskriftet Science går viden om vandringsledene
tabt hos elgene efter et par generationer! 


Flåning af bjørn To bjørneskind
Vores dygtige slagter flåede to bjørne. Kødet var fordærvet.

Radiotrafik
Når man sider så mange timer i skoven så når man at tænke på hvad der skal stå her på min hjemmeside.
Det er ofte som jeg hør at beskeder ikke bliver opfattet eller ikke forstået korrekt.
Det areal som vi jager på den enkelte dag kan være flere tusind hektar, hvilket giver lange afstande mellem
skytterne, jagtlederen og hundeførerne. Ofte kan vi kun høre omtrent halvvejs i såten. Det er derfor nødvendigt 
at besked og ordre gentages og sendes videre. En besked lænkes således mellem jægerne til beskeden er nået frem.
Det indebærer at der er mindst tre personer indblandet i beskeden: afsender - mellemled og modtager. Spørgsmål og
svar har således rigelig mulighed for at blive misforstået eller ændret undervejs. Lydkvaliteten er ikke altid god og man 
hør og forstår derfor ikke hvad der bliver sagt.  

Man kan forbedre radiotrafikken gennem at tale tydeligt, langsomt og holde mikrofonen korrekt. 
Se til at trykke ind senderknappen, vente et kort øjeblik og derefter kalde op. 
Anvende korte enslydende opkald som: "Jens til Anders". 
Er der flere på jagtholdet som har det samme navn så se til at præcisere hvem gennem at bruge efternavn eller lignende.
Særligt er det vigtigt, at sikkerheden får høj prioritet. Tænd for radioen allerede når du forlader bilen og ha den på indtil du er
tilbage efter jagten. Noget kan ændre sig, nogen kan behøve hjælp.
Hundeføreren må gerne melde sig når han eller hun nærmer sig et pas. Skytten må ikke forlade sin post uden at jagtleder
har givet sin tilladelse. Skytten skal orientere sine naboposter om at han eller hun går frem til skudstedet.
Jagten er først slut når jagtleder på en entydig og ensartet måde forklaret jagten for afsluttet. Derfor er det uheldigt at andre
mod jagtens slutning ofte begynder at spørge om jagten er afsluttet? Det medfør risiko for at nogen hør "afsluttet" og begynder at 
gå tilbage til bilen. Derfor er det kun jagtlederen som skal anvende ordet. Hos os lyder det: "Lystring samtliga - jakten är avslutad"
Det er godt og kan ikke misforstås. 
Radiodisciplin er svært - hvad med et lille vinterkursus for dine kammerater?

Jagtradion skal sidde så højt som muligt 
Jagtradioen placeres gerne så højt som det er muligt. 
Her med en skovantenne der giver længere rækkevidde sammen med en maksimal sendereffekt på 5 W.

Lodtrækningen 
Vores jagthold er stort med op mod 30 deltagere. Det betyder meget for sammenholdet at man husker og 
anvender hinandens navne indenfor jagtholdet.
De der er kommet med sidst føler sig hurtigt velkomne og delagtige når alle lærer hvad de heder.
Udlodning av pas sker lidt forskelligt fra jagthold til jagthold. Men en god måde er at passene er nummereret
på et kort og at jagtdeltagerne trækker en lod med et nummer. Derefter råber jagtlederen op numrene et og et og 
vedkommende med nummeret svarer med sit navn som jagtlederen så skriver på kortet. 
Herved får alle i lokalet en daglig repetition af alle navne.  

OP