Startside

1.11.2023
©Truls Wiberg

Med kort og kompas på jagt Suunto 360° kompas  

Lynkursus i brugen af kort og kompas  

Retningen   Afsætning af poster   Forbudte skudretninger   Gået vild   Pejling   Kompasgang   

Retningen til naboposten
Det forudsættes at posterne er placeret korrekt på kortet og at du kender din nøjagtige position.

  1. Læg riffel, kniv og bilnøgler fra dig og gå et par meter væk.
  2. Hold kortet foran dig og læg på kompasset og placer kompaslinealen så dens langside forbinder din nuværende position med den punkt du vil bestemme retningen til og lad pilen på kompaslinealen pege i denne retning. 
  3. Vrid kompashuset så at meridianlinierne i kompashuset er parallelle med nord-syd retningen på kortet.
  4. Lad kompasset spille ind. Det vil sige, kompasnålens røde spids skal pege i samme retning som kompashusets nordpil. Når dette sker, viser kompaslinealens pil retningen til naboposten.

Du kan bestemme en skydeforbudszone ved at f.eks. vride kompasset +40° respektive -40° på hver side om retningen til naboposten. For hver pejling bemærker man en terrængenstand der markerer zonens højre respektive venstre side.

Bemærk at nærhed til biler, trådhegn, våben m.m. kan give misvisning. Jo større jerngenstanden er desto større afstand skal man holde.

Afsætning af poster i terræn og på kort
Ved riffeljagt bruges gerne de samme poster år efter år og det er klogt at lægge ned lidt arbejde på opgaven. Normalt starter det med at man skitserer på kortet  hvor posterne omtrent skal være. Så går man ud og finder de bedste placeringer under hensyntagen til sikkerhed og vildtets foretrukne veksler. Posten mærkes på en let kendelig måde, der ikke kan forveksles med andre afmærkninger i terrænet, gerne med navn eller nummer for at undgå at man tager fejl. Derefter plotter man ind hvor posten endeligt er blevet placeret på kortet. Det bør ske med omhyggelighed og gerne overlades til den der er dygtigst til kort og terrænkending. 

Forbudte skudretninger
Mens forbudte skudretninger i åbent terræn er lette at fastlægge forholder det sig anderledes i skov, hvor man ikke kan se fra post til post. Har man adgang til GPS er opgaven ret enkel. Men ellers må man først placere posterne så sikkert som terrænet tillader. Derefter registrere på kortet eksakt hvor de to poster befinder sig. Til sidst bruger man kompas til at fastlægge skydeforbudszonen der er beliggende mellem de to poster. Zonen skal markeres ved begge poster med afmærkning i terræn på træer med holdbar rød farve i højde med skudretningen. Ligeledes bør der foreligge skriftlig information om hver post og eventuelle forbudte skudretninger. Hvor stor skal skydeforbudszonens vinkel da være? I Danmark er skov ikke at betragte som kuglefang og en vinkel under 45° til hver side bør ikke forekomme. I lande med større natur- og jagtområder forholder det sig anderledes. Der afhænger en eventuel skydeforbudszone af afstanden til naboposten, niveaukurver og  mellemliggende skovs alder og tæthed og vinklerne der bruges i praksis er meget mindre, dog næppe under 25° til hver side. 

Afslut altid med at gå kompaskursen til næste pas og kontroller at du har gjort rigtigt. 

Gået vild
Sæt dig ned og tag en pause så snart du erfarer at du er gået vild og tænk igennem hvor du har gået. Har du vare sig mobiltelefon, jagtradio, GPS, kort eller kompas må du prøve at erindre om der er veje, jernbaner, el-ledninger, åer, søer, skovbryn eller andre markante elementer i landskabet som du kan gå hen imod og blive opfanget af. Det er således klogt at altid omhyggeligt studere kort over ukendte jagtområder før du går ud.

Pejling
For at bestemme din position kan det være gavnligt at flytte sig til et sted med god udsigt. Herfra kan man måske genkende terrænelementer som søer, huse, kirker og byer m.m. Kan du finde to punkter i terrænet og genkende dem på kortet kan du omhyggeligt bestemme retningen med kompasset og afsætte dem på kortet med en blyant. Der hvor linierne fra punkterne skærer hinanden, der befinder du dig. Det virker bedst når vinkelen mellem punkterne er i nærheden af retvinklet, 90° .

Kompasgang
Bestem den retning som du vil gå i og indstil kompasset. Husk gradtallet, kompashuset kan vride sig. Lad kompasset spille ind og kig så langt væk du kan i retning af pilen på kompaslinealen. Gå til dette punkt og gentag processen indtil du er fremme. 

Er der større forhindringer må du lægge ind flere delstrækninger til målet. I tæt skov må processen gentages hyppigt og man må kompensere for afdrift ved at dreje modsat og gå lige så langt når man tvinges ud på afveje.

 

N.B. Da vi ikke kan få fat i minikompasser af tilstrækkeligt god kvalitet, fås skydestokken ikke p.t. med kompas.

 

Vinklerne i den ovenstående tekst er baseret på en 360° kompas.

Se mere om kort og kompas på Vildmarksliv eller Fjeldet eller  Infanteristen.

Op    Startside