Startside
Skydetest - andre


1.11.2023
©Truls Wiberg

Test skydning med og uden skydestokskydestok.dk skydestok.dk

Skydetest - Skydestokken forbedrer din skydning

Forsøg nr. 1
I forsøget deltog to erfarne riffelskytter der skød 4 skud uden støtte og 4 med tobenet skydestok. Skytte A benytter Skovfogedens skydestok mens det var første gang skytte B prøvede den.

Der blev benyttet 30-06 med Norma Jaktmatch, 7,0 gram, sigtekikkert med rødpunkt og 6 X forstørrelse.

Skydningen foregik på elgskydebane til stillestående elgskive i afstanden 80 meter. Træfbilledets diameter i millimeter.

   4 skud stående med støtte   4 skud stående uden støtte 
Skytte A   55 mm. 50 mm.127 mm*  158 mm
Skytte B  41 mm  128 mm

* Skytte A skød 3 serier a' 4 skud med støtte. Den sidste serie kraftigt forringet af et "dårligt" skud - en femmer, 
alle andre skud der blev afgivet af begge skytter var 51.   

Konklusion, første forsøg
Brugen af den tobenede skydestok giver skyderesultater der nærmer sig skydning fra bænk eller andet fast anlæg.
Ved stående skydning uden støtte kunne man her se at træfbilledet blev langstrakt langs en lodret akse, svarende til at der let opstår for lave skud. Med skydestok ligger skuddene i det vandrette plan men med en mindre spredning.

Alle skud ville have dræbt en elg men til råvildt kunne nogle, af frem for alt skuddene uden støtte, have resulteret i eftersøg. Det primære formål med at bruge skydestok er at undgå anskydninger men i tilgift får man også en højere kødkvalitet, da der bliver færre dårlige skud.

Forsøg nr. 2
Forsøget foregik i skov under forhold der svarer til praktisk jagt og der blev skudt til skive på afstanden 90 meter - se billedet. Våben som i forsøg 1 men med håndladdet 7 grams jagtammunition. Skytte A fra foregående forsøg afgav 4 skud frit stående og 4 med støtte fra Skovfogedens skydestok og skulderen mod et træ. Riffelen er indskudt med den pågældende ammunition på afstanden 100 m midt i plet.

   4 skud stående med støtte  4 skud stående uden støtte
Skytte A   50 mm.  93 mm.

Skydetest / skydestok.dk
Forsøg nr. 2. Skiven til venstre: 4 skud med skydestok og skuldrestøtte. Skiven til højre: Fritstående.

Konklusion, andet forsøg
Den fritstående skydning på skydeskiven til højre viser et godt træfbillede men en anelse for højt. Skydeskiven til venstre, hvor skytte A har brugt Skovfogedens skydestok, viser tydeligt at præcisionen næsten er fordoblet. Man kan også se den gunstige virkning som skuldrestøtten mod træet har haft. Der er nu næsten ingen afvigelse i i det vandrette plan. De to øverste skud ved den fritstående skydning havde muligvis ødelagt den forreste del af dyreryggen... 

Brug skydestok når du går på riffeljagt!

Op    Startside