Startside

1.11.2023
©Truls Wiberg

Skjutkäppens vård skydestok.dk

Underhåll och vård av Skogvaktarens skjutkäpp

Fukt    Yta, bult och split    Förvaring    Vård    Större skador

Fukt
Har käppen varit ute i regnväder bör den torkas av med en trasa och placeras i en uppvärmd lokal över natten. Käppen bör helst torka med ihopfällda ben.
Vid behov kan ytan slipas lätt med fint sandpapper och därefter målas med ett par tunna lager Rustikolja, så håller den sig vacker och vattenavvisande.
Ge bulten ett par droppar stockolja två gånger pr. år.

Yta, bult och split
Den tvåbenta skjutkäppen framställs i betsad Ask som därefter ytbehandlas med Rustikolja. Bulten med tillhörande splitt är inoljad med stockolja. 

Förvaring
När käppen inte används förvaras den kyligt och vid lagom luftfuktighed med ihopfällda ben. Gärna där det inte är centralvärme som i farstun, garaget, vinden eller i jaktstugan.

Var försiktig med att kvarlämna den i långvarig jordkontakt eller på platser som är mycket fuktiga eller torra och varma. 

Vård och  mindre reparationer som Du själv kan göra
Skjutkäppens yta är behandlad med många tunna lager olja som härdat och bildar en blank, hård och vattenavstötande yta. Denna slites under användandet och bör förnyas vid behov.  Ofta är det bara behov för att bättra på ytbehandlingen i spetsen som slites mot jorden och där man håller och bär käppen.

Yta: Slipas lätt med fint sandpapper (240) där det behövs, utan att gå ner i betsningen och målas därefter med ett par tunna lager med Rustikolja. Öppna stocken 90º.  Måla först ett lager, låt torka ca. 20 minuter med åtskilda ben. Torka bort överflödig olja. Låt torka till nästa dag. Måla och torka bort ännu en gång och låt oljan härda i gärna två dygn innan den används igen Måla inte över bulthuvud och gummi. Spetsarna som är i kontakt med jorden slits mest. Vid behov kan spetsarna rengöras och slipas rena med sandpapper. Därefter bör de först behandlas med träskyddsmedel för att motverka nerbrytning af trät, så betsar man och det avslutas med fyra tunna lager Rustikolja.

Lasergravering: För att bevara graveringen skall Du vara försiktig och inte placera denna mot något skarpt eller hårdt föremål eller låta den ligga och gnaga. Använd skyddsröret i grå skumplast i bilen t.ex. En gång i mellanåt kan Du måla graveringen med Junckers Rustikolja.

Bult och splitt: Ett par droppar stockolja två gånger årligen.

Gummibelägning: Avlägsna löst sittande limrester. Slipa både gummi och stock försiktigt med sandpapper. Använd ett tunnt lager vanligt kontaktlim på bägge ytor. Låt limmen torka 10 minutter. Sätt på gummilapparna och tryk hårt. Låt limmen torka i ett dygn.

Knirkande ljud: Skulle stocken börja ge ifrån sig knirkande ljud, så ge först bulten ett par droppar stockolja och öppna och stäng käppen ett par gånger och låt den stå natten över. Du kan också öppna den 90° och smörja på lite vaselin på ytorna närmast bulten.

Magneter: Skulle en magnet mot förväntan lossna kan Du om det är nödvändigt rensa upp hålet med ett 6 mm träborr. Var försiktig så hålet inte blir större eller djupare. Du är tvungen att använda en snabbtorkande två komponent epoxylim då magneterna är mycket starka. Kontrollera att magneten vänds rätt innan Du sätter den på plats. Den får inte sitta för djupt men skall sitta i nivå med ytan.

Större skador
Skulle oturen vara framme så kontakta oss och få ett gott råd.

Upp    Startsida