Startside

1.11.2023
©Truls Wiberg

Skjutstöd - Skogvaktarens skjutkäpp skydestok.dk

Att skjuta med stöd. Vägledning i att använda Skogvaktarens skjut käpp som stabilt skjutstöd 

Skytte    Fördelar    Nackdelar    Typer av jakt    Kikarstöd    Det tredje benet    Sidostöd    Skjut test    Vandrings stav     AnsvarMonogram utfört med lasergravyr

Skytte - instruktion - jaktskytte med stöd - til både pyrsch och trykjakt
Skjutkäppen kan användas som skjutstöd antingen ihopfälld som enbent (monopod) eller utfälld som tvåbent (bipod). Med rem fungerar den som en trebent (tripod) skjutkäpp.Den bästa funktionen uppnås när stödbenen är åtskilda med 40 - 60 cm, käppen tillåts luta något och spetsarna står på ett mjukt underlag.

Efter lite träning öppnas käppen lättast med en hand genom att låta handen glida ner 40 - 50 cm under bulten och pressa i sär benen. Placera en finger mellan benen och lyft upp käppen från marken så öppnar den sig själv.

Var varsam och öppna käppen korrekt! Materialval och dimension är noga avvägda för att ge käppen så stor styrka och liten vikt som möjligt, under förutsättning, att den som använder käppen utvisar omdömme och icke utsätter den för överbelastning. Stöt den inte hårt ner i jorden, då det finns risk för att träffa en sten eller liknande och därigenom skada käppen.

Flyttar sig viltet lite, så tillåter skjutkäppen att du fölger med med geväret utan att byta uppställning. Skjutkäppen är smidig och vrider sig. Flyttar sig viltet mera än vad som svarar till ca.  20 m på 100 m bör du överväga att flytta uppställningen. Det är lätt att flytta sig. När käppen lyfts klämms bägge käkar i den U-formiga gaffeln åt omkring framskaftet och både gevär och skjutkäpp flyttas som en enhet till den nya uppställningen..

Skytte med skjutstöd eller skjutkäpp / skydestok.dk
Lägg märke till att det är framstocken som skall vila  på skjutkäppen.

Användandet av skjutkäpp som skjutstöd förbättrar Din skjutning, fram för allt bidrager den till att skottet inte blir för lågt.
Låga skott är en vanlig orsak till skadeskjutning vid kuljakt.
Skjutstöd med kompass

Den bästa skjutställningen är med ryggen placerad mot ett träd. Det känns som om man låser fast på målet. Ett annat bra sätt är att bara luta skuldran mot trädet.

Den mest stabila skjutställningen
Med ryggen mot trädet ligger siktet fast på målet.

 

Träffar du bättre behöver man inte skära bort så mycket kött. På Skydetest kan du se mera  om praktiska försök med Skogvaktarens skjutkäpp (på danska).

På den danska hemsidan HunterS Magazine kan Du se ett skjuttest av andra typer skjutkäppar. 

Skjutkäppen öppnas och stängs tystast när man använder begge händer och håller imot lite grann när magneterna skall tvingas ifrån varandra eller de drar benen på plats. Vid öppning med en hand kan Du låta spetsarna glida in mellan Dina ben och hålla lite imot. Dina ben fungerar då som stöt- och ljuddämpare.

Träna gärna där hemma och på skjutbanan med att använda käppen. Använd den också gärna under turer i svårare terräng och som kikarstöd.

När käppen stöds i fickan är det möjligt att svinga med / skydestok.dk
När käppen stöder nere i fickan är det möjligt svinga med.

Fördelar:

Säkrare skytte, färre skadeskjutningar
Kan skjuta med större precision, skjuter inte för lågt
Når längre
Stöd när man smyger
Stöd  till kikaren

Nackdelar:

Kan vara i vägen och besvärlig att bära med sig
Tar lite tid i anspråk för att ställa upp
Geväret lyfts ofta upp med bara en hand
Förlorar kanske några snabba skott chancer

Stramas greppet, klämmer skjutstödet lätt runt framstocken / skydestok.dk
Stramar man handen, klämmer käppen lätt rundt framstocken

Många upplever att de ogärna vill undvara skjutkäppen när de en gång lärt sig att använda den. Men nackdelarna uppvägs rikligt av fördelarna. Det är bättre att ta med sig käppen på jakt och vid behov att ställa den i från sig, än att sakna den, antingen man inte har en eller har glömt den hemma.

Typer av jakt
De flesta förknippar skjutkäppen med smygjakt eller pürsch (försvenskat till "pyrsch" eller "pyrschjakt"), men den kan också komma till användning på vakjakt, trykjakt eller drevjakt.

Stöd till kikare
Skall man verkligen få glädje av sin kikare så är skjutkäppen svår att undvara. När kikaren placeras ovanpå käppen förbättras möjligheterna att i lugn och ro studera detaljer på ett rådjurshorn eller fältkännetecken hos en fågel. Den avslappnade kropsställningen gör att man kan stå länge utan att bli trött. Det är bl.a. därför som Du bör ha en skjutkäpp som är anpassad Din längd.

Kikaren stöds ovanpå skjutkäppen / skydestok.dk
Kikaren stödjes på käppen.

Det tredje benetRemstöd - det tredje benet
Där finns skjutkäppar med tre ben. De används som oftast på safaris m.m., där man har någon till att hjälpa en med att ställa upp tripoden framför Dig. Några skyttar uppnår samma effekt på ett enklare sätt genom att fästa en rem i skjutkäppens uformade käke. Skytten placerar den ena foten ovanpå bandet och håller skjutkäppen upprätt. Skjut skjutkäppen bort från Dig. Lättar Du samtidigt med foten på remmen kan du då regulera skjuthöjden. När Du har funnit korrekt position träder Du hårt ovanpå remmen. Du har nu stöd både till sidan och framåt. Remmen väger och fyller mindre än ett tredje ben och kan dessutom användas till att dra eller bära ut vilt till vägen eller som extra hundlina. 

Sidostöd
Användandet av en skjutkäpp förhindrar inte skytten i att flytta sig i sidled under skottet. Den bästa hjälpen får man genom att luta skuldran eller en arm mot ett fast föremål som ett träd eller en stor sten som skjutstöd samtidigt med att man använder käppen.

 

 

 

 

 

Skjut test Vänster: Med skjutkäpp och stöd för skuldran. Höger: Utan stöd / skydestok.dk
Plats: I skogen
Avstånd: 90 meter
Kaliber: 30-06 och 7,0 g.
Kikarsikte: 6 x 42 mm med rödpunkt.

Vänster: Med skjutkäpp och skulderstöd. 50 mm.

Höger: Fristående. 93 mm. Vandrings stav

Under längre turer kan Du med fördel tejpa ihop nedersta delen av käppen så den inte slits eller öppnar sig under vandringen.
 

 

Begränsat ansvar
Det är användarens ansvar att skjutkäppen alltid behandlas och används med tillräcklig säkerhet. Skjutkäppen är tillverkad i trä som är ett naturmaterial. Trä kan i värsta fall spricka eller knäckas när det utsätts för belastning. På hårda  och / eller hala ytor kan benen glida i sär. Iaktag alltid försiktighet vid skytte, förflyttning och annat annvändande.

Använd skjutkäpp när Du går på jakt - Lycka till!

Upp    Startsida    Beställ & köp