Startside

1.11.2023
©Truls Wiberg

Hochsitz - jagtstige - Skovfogedens skydestige skydestok.dk

Byg din egen skydestige, vejledning med materialeliste og fotos

Materialeliste
    Vejledning    Andre modeller     Træ eller metal?
  

Skydestige i skoven / skydestok.dk Meget stabil stige med hjælp af trækiler og lastrem.

Hochsitze og skydestiger
En skydestige eller Hochsitz skal være stabil og frem for alt - lydløs, behagelig at klatre
10 skruer i hvert bræt og ned i yderste lægte. Inderste lægte kun til støtte.
op i, og ned fra, samt have et godt sæde med anlæg til riffelen. Den skal kunne flyttes 
af to mand og være holdbar i en årrække. Derfor bør man bruge en konstruktion der er
gennemtænkt og ikke lade sig nøje med et tilfældigt design og materialevalg. 
Endelig må den gerne være lidet i øjenfaldende og kunne transporteres på en bils tagbagagebærer eller på en trailer.

Skydestiger forbedrer overblikket, giver god støtte og forbedrer muligheden for kuglefang.
Ønsker du en større, mere permanent skydeplatform eller ønsker du at kunne se og skyde
hele vejen rundt bør du overveje et skydetårn.

Skovfogedens skydestige er særligt velegnet til at sidde længe i, da designet giver særdeles god komfort.
Ligeledes er den meget velegnet til dem der ikke længere er så adrætte.

Med denne skydestige vil riffelen være placeret ca. 3,5 - 4 m over jord når man sidder i sædet.
Ønsker man  højere skydestiger af træ vil den normalt kræve tre personer ved transport 
og opsætning eller adgang til f.eks. en rendegraver.

Det er vigtigt, at du selv finder ud af hvilke regler der gælder for skydeplatforme og jagt fra skjul. På www.retsinformation.dk kan man søge efter bekendtgørelser.

Den sidste som jeg har fundet er BEK nr 870 af 04/07/2007, se "Kapitel 1 Jagt fra kunstige skjul".

Stigen har en god hældning og er bred og nem at klatre på. Adgangen til sædet er let og Trin fæstes med lim og skruer i lægten.
der er plads til at vende sig når man skal op eller ned - også når man er iført vintertøj.
Bemærk at det yderste bræt i sædet er hængslet hvilket giver optimal plads ved  op- og
nedstigning. 

Bemærk vinkelen mellem stige og sæde. Sædet skal hælde en anelse indefter og stigen stå skråt udad. 
Så bliver det let at komme op og ned, samt at sidde behageligt. 

Materialeliste

1 stk. 2,40 m 50 x 100 mm Trykimp. Seksta
7 stk. 3,60 m  25 x 100 mm Trykimp. Seksta brædder
6 stk. 3,90 m  38 x 57 mm Trykimp. lægter

Spunskruer, elforzinkede / Climate-X 
Ca. 90 stk. 5 x 60 mm
5 stk. 6 x 80 mm

Bræddebolte, Climate-X
4 stk. M10 x 90 mm
8 stk. M10 x 120 mmStore knaster forsvager træet.

Møttrikker, Climate-X
12 stk. M10

Skærmskiver, Climate-X
12 stk. M10/Ø35

Søm
4 stk. 5" elforzinkede

Hængsler
2 stk. 63,5 mm kanthænglser
12 stk. 20 mm skruer

1 lasterem med spændeMontering af lægter til sæddet.

Polyuretanlim til udendørsbrug eller anden udedørs lim.

Udskriv materialeliste.

Pris for materialer: ca. 800 kr. 

Værktøj: Tommestok, blyant, rundsav, fukssvans, hammer, fastnøgle nr. 17.
Båndslib eller en rasp. Boremaskine til bits og gerne yderligere en til at bore for med (10 mm, 3 mm)
To bukke eller lignende.

Vejledning
Læg op to brædder og 2 lægter samt 2 lægter mere til støtte.

Flugt et bræt med en lægte og saml disse med 10 skruer i hvert bræt.

Bemærk, at lægterne ved sædet får lov til at stikke ud med en 5-6 cm. Det er for at der 
ikke skal opstå revner ved hullerne til boltene. Skulle der alligevel opstå en revne, 
så skift til et nyt stykke træ eller bor for og sæt i en skrue der næsten er lige så lang 
som træet er tykt for at forhindre dette i at revne yderligere.

Almindelige trykimprægnerede lægter kan have meget store knaster der gør træet svagt, se billede. Træ med så kraftige knaster  måVinkel indstilles og tværstiver monteres. ikke forefindes i konstruktionen.  Du bør allerede ved indkøbet i trælasten "styrkesortere" dit træ og sørge for at der ikke er for mange store knaster, revner og bomkanter (eller vankant: Resterende buet del af stammens overflade på træ der ellers er skåret firkantet). Sorter derfor træet og fjern om muligt de største knaster ved afkortningen. Køb et par ekstra med så du har lidt at vælge mellem. Der findes også taglægter, T1-lægter der er styrkesorterede. De er dyrere og skal have en eller anden form af overfladebehandling.  De skal være mærket med T1. M betyder at de er maskinsorterede. u/s eller o/s er bedre end kvinta som er bedre end seksta.

Rammen foran skytten er kun beregnet til at give støtte til riffelen. Den er ikke beregnet som "styrtbøjle" eller til at forhindre fald fremover. Ønsker man at forstærke rammen kan det ske ved at  sætte to ekstra tværstivere fra stigen til rammen. I øvrigt sker alt brug af skydestigen på jægerens eget ansvar.

Brugen af lim og bolte der kan efterspændes giver yderligere stabilitet og forhindrer stigen i 
at knirke.

Sæt fast trinnene med 4 skruer i hver. Bredde for neden 102 cm og 86 cm foroven. 
Trinafstand bør ikke være for stor - kortere afstand for ældre - længere for unge brugere.
Selv bruger jeg 34 cm trinhøjde og 8 trin i alt. Øverste trin venter man med til sædet er færdigt:
Monter lægterne der danner sædet. 
Kig efter at der ikke er meget store gennemgående knaster der svækker konstruktionen.
Vær meget omhyggelig med at måle afstanden fra øverste sædekant til fodhvileren! 
Det er afgørende at man sidder bekvemt og at fodhvileren aflaster.

Det samme gælder afstanden fra ryglæn til forkant af sædet. 
Når man sidder med lænden mod rygstødet skal forkanten på sædet ikke gnave i knæhaserne. De to grå kiler holder skydestigen på plads / skydestok.dk

Brug uhøvlede planker til i hvert fald stigetrin og sædet. Høvlede planker bliver meget
slimede og glatte. Brug aldrig rundstok til stigetrin. De knækker lettere og giver ikke
tilstrækkelig friktion og fæste for foden.

Monter øverste trin og fodhvileren - Husk at tilpasse afstanden til sædet.

Monter 2 stykker 50x100 der skal støtte mod en træstamme. Monter sædet. 
Husk mellemrum til regnvand. Sæt hængsler på det yderste bræt så dette kan fældes op.

Bræddeboltene vendes så at man ikke hænger fast i dem! Tværstiverne fæstes efterfølgende med bolte til selve stigen når den har den ønskede hældning.
 
For at undgå pillefingre skal du huske at "vegne" - hamre boltene flade i gevindenden når du har strammet bolterne op.

Sædet kan eventuelt forsynes med en lav kant i hver side der forhindrer at man taber
en termos eller lignende.

Afslut med at sætte navn på stigen - enten gårdens, skovens eller stedets navn. 
F.eks. på de øverste trinbræt lige under fodhvileren.

Skal det være flot må du bruge en underhåndsfræser inden du sætter trinbrættet på plads,Yderste bræt forsynes med hængsler.
men et stemmejern går også fint. Brug gerne også et nummer der sættes på både
skydestige og jagtkort. Det giver større sikkerhed. En jæger der ikke er så stedkendt kan
se at han eller hun er kommet frem til den anviste skydestige.

Brug en båndpudser med groft sandpapir eller en fil hvor man placerer hænderne under op- og
nedstigning for at afrunde kanterne og forhindre at man får fliser i hænderne. 

Trykimprægneret træ fra trælasten er ofte meget våd og ikke velegnet til at male. Hvis man
ønsker en mørkere skydestige kan den med fordel males efter en længere tørkeperiode. 

Er jorden, hvor stigen skal stå, meget løs kan man sætte fast et bræt på tværs forneden
som stigen så står på. Stigen stilles lige og med midtermærket lige ud for træet.
Lav to kiler i træ og slå dem på plads mellem stammen og skydestigen. Bank dem fast i
stigen med søm. Sørg for at stigen får tilstrækkelig hældning så den bliver let at klatre på.

 

Lasteremmen monteres rundt træ og skydestige . Brug en medhjælper på jorden med en
lang kæp. Stram op så stigen står fast men ikke for hårdt.

HUSK AT: Træer gror og bliver tykkere. Du skal løsne remmen og stramme den op igen.Så er den færdig!
Minimum et par gange om året (forsommer / efterår). 

Bemærk at skydestigens sæde er forsynet med et hængslet bræt yderst. Når du er på vej
op fældes brættet op og når man er næsten på plads fældes brættet stille tilbage,
ind under lårene og så sidder du rigtigt bekvemt. 

Andre modeller
Skal skydestigen stå i kanten mellem skov og eng og kan man snige sig frem til stigen 
inde fra skoven, har tyskerne lavet en skydestige som jeg også kan lide. Den fungerer lidt omvendt.
Denne type har fire ben og de to bagerste, der vender bagud mod skoven, danner stigen og
jægeren kan uden at skulle ud i det åbne klatre op på plads.
På denne type er hele sædet hængslet så at man kan komme op "indvendigt" i stigen. 

Skal skydestigen være i metal eller i træ?
Der findes metal skydestiger af flere forskellige fabrikat og modeller, nogle fungerer
særdeles godt. De kan være en udmærket løsning hvor man ofte vil flytte på skydestigen
og hvor der er lang vej at gå med den. Der laves skydestiger i aluminium der ikke vejer
mere end 12 kg., der kan flyttes af en mand. Udover at metal skydestiger er lette at flytte
syner de som oftest mindre end en træ skydestige, da de er spinklere. Men der er fire
andre ting med metal skydestiger der taler for en i træ som Skovfogedens skydestige:
Metal skydestiger - giver anledning til uønskede lyde, de føles mere ustabile, er meget 
smallere og glatte. 

Priserne varierer for begge typer - og kvalitet koster som sædvanligt lidt mere.Sædet er her forsynet med en lav kant.

Med tiden skulle der gerne komme tegninger til skydestigen her på siden...

Op  Startside    Bestil & køb