Startside

1.11.2023
©Truls Wiberg

Skydestokke - Spørgsmål og svarskydestok.dk skydestok.dk

Her kan du læse mere om forskellige skydestokke. 


På Internet kan man se og læse om mange
skydestokke. 
I det følgende kan du læse mine svar til nogle af de påstande og spørgsmål som jeg ofte får.

"Med en tobenet skydestok så slingrer man ikke til siden!" 
Påstanden er kun delvis rigtig. Man slingrer meget mindre, men så længe man ikke har søgt støtte for ryg eller skuldre så kan skytten jo ikke holde sig helt i ro. 
Den bagerste del af våbenet vil flytte sig vandret i horisontalplanet. Omdrejningspunktet er da skydestokken.

"Med en skydestok skyder man ikke for lavt!"
Påstanden er kun delvis rigtig. Våbenet ligger fast i skydestokken og synker ikke nedad. Men præcis som i det foregående tilfælde vil riflen flytte sig sammen med skytten, 
når denne flytter sin vægt mellem højre og venstre fod. 
Våbenet drejer da i en lodret bevægelse i vertikalplanet, hvor forskæftet/skydestokken er omdrejningspunkt. Dette udnytter man når man sigter i højden.

"En trebenet skydestok er meget bedre end en tobenet!"
Påstanden må deles op i to dele: Selve støtten og brugen - antallet skudchancer. Støtten: Det er rigtigt, at en trebenet skydestok udgør en mere stabil støttepunkt for våbenet. 
Til Skovfogedens skydestok kan man i stedet bruge en løs rem der erstatter det tredje ben. Støtten er da ligeværdig med en trebenet skydestok. 
Antallet skudchancer: En trebenet skydestok er besværligere at stille op - særligt hvis man ikke har en medhjælper. 
Skal den flyttes går det aldeles for langsomt og man vil over årene have mistet mange skudchancer. 

"En firbenet skydestok giver den bedste støtte!"
De firbenede skydestokke er i princippet en vugge til riflen der understøttes både ved forskæfte og kolben. 
Konstruktionen forhindrer i lighed med en tobenet skydestok ikke skytten i at bevæge sig frem eller tilbage, hvilket påvirker skudhøjden. 
Skydestokken støtter på to punkter på jorden. For at ændre skudhøjde må man enten strække sig eller gå ned i knæ / krumme ryggen.. 
I begge disse tilfælde vil skydestillingen være forringet da man ikke kan stå afslappet. Skydestokkens højde bør under alle omstændigheder kunne tilpasses skytten.

De ligger mindre godt i hånden og er noget usmidige at gå med. 
Når det er sagt, så kan en firbenet skydestok give fin støtte i mange situationer. 

"Hvor langt kan jeg skyde med støtte fra skydestokken?"
En gang imellem står der i reklamer at man kan skyde meget langt eller længere med lige præcis den skydestok.

Både for skovfogedens skydestok og for andre skydestokke gælder at man altid skal skyde på jægermæssigt forsvarlige afstande til uskadet vildt!
Med afstanden øger risikoen for vindpåvirkning af projektilet og marginalerne bliver hurtigt meget små.
Med skydestok når man lidt længere ud - men man bør alligevel udvise omtanke og mådehold.

Træning med riffel og skydestok på forskellige afstande og skydestillinger giver den fornødne kendskab til hvad den enkelte skytte kan - og fremfor alt
hvad man ikke bør prøve til levende vildt. Ved skydning til levende vildt må det ikke blive tale om lodtrækning - det vil sige at man tager en grov chance
med lille sandsynlighed for at lykkes. Ved at træne jagtskydning til ikke levende mål, skal du opnå så stor træfsikkerhed at du rammer gang på gang og at du føler
dig tryg ved at gå på jagt. 


"En skydestok er bare yderligere en ting at slæbe med sig!"
Som oftest en fordom der skyldes at man ikke har prøvet at benytte skydestok. Interessen for skydestokken stiger med alderen og erfaringen!
I påstanden gemmer sig nok også en del der ikke har fået instruktion og lært sig hvordan man håndterer vildt, riffel og skydestok samtidig.
Det kræver træning at få disse tre ting at spille sammen.

"En skydestok skal man lave selv, enten i hassel eller slåen!" 
Så begyndte jeg også når jeg startede med at gå på jagt. Men teknik og design udvikles. Der er ikke andre skydestokke på markedet der kan holde fast i forskæftet som 
Skovfogedens skydestok. Den tillader dig at flytte både våben og skydestok på en gang og lynhurtigt komme til skud igen.

"Man kan høre når jeg åbner eller lukker min skydestok!"Spidsen slides kun langsomt
Når man skiller benene ad kan der komme lidt lyd. Jeg gør mig stor umage at fremstille alle skydestokke så de er så tavse som overhovedet muligt. Ved korrekt brug og teknik forstyrres vildtet ikke.
Skydestokken åbnes og lukkes mest lydløst ved at bruge begge hænder og holde lidt igen med den ene hånd når magneterne skal trækkes fra hinanden eller når støttebenene trækkes på plads. 
Ved åbning med en hånd kan du lade spidserne glide ind mellem dine ben og holde lidt imod. Benene virker da som støddæmper / lyddæmper. 

"Er den stærk nok?"
Skydestokken er lavet i samme slags træ som man bruger til økseskæfter og andet værktøj - ask, der er meget sejt og tål særdeles megen bøjning inden den brækker. Se filmen her, der viser en færdig skydestok blive udsat for meget ublid behandling! 

Test af skydestokkens styrke ved bøjning

"Hvor længe kan den holde? Bliver bolten ikke slidt?"
Skovfogedens skydestok er blevet fremstillet siden 2005 og der er kun en kunde der har bedt om en ny bolt der var flækket. 
Ellers er der ingen klager over skader der skyldes slitage på trædelene endnu.
Da der er brugt hårdttræ til både selve skydestokken og bolten slider de meget lidt på hinanden. Havde man brugt en metalbolt ville den meget hurtigt have slidt et større hul i skydestokken med slør til følge. Man skal bare huske at give bolten et par dråber stokolie 2-3 gange pr. år så den holder sig fugtig.

Indtil videre er der 1-2 kunder pr. år der bestiller sin skydestok nr. to på grund af skader og de har fortalt om ulykkestilfælde hvor bakkende biler, faldende tunge genstande og lignende har gjort det af med skydestokken eller forglemmelser... Jeg synes ellers mine kunder passer meget godt på sine skydestokke og det ser ud til at de holder i rigtig mange år. 

Den jeg selv bruger er fra 2006 og den holder fint. I 2010 fik den en overfladebehandling.

"Bliver ikke spidsen slidt uden beskyttelse?"
Nej, ikke ret meget. Ask er et hårdt træ og med mindre man går i bjerge med klipper og sten og grus, så holder spidsen forbavsende godt. På billedet kan man se min skydestok fra 2006 som jeg bruger rigtigt meget. Den er blevet slebet lidt med sandpapir og fået gentaget overfladebehandlingen en gang siden. 

"Hvorfor er der så lang leveringstid?"
Det går ikke at leve af at kun lave skydestokke. Skydestokken bliver lavet ind imellem når der er tid til det. Det er tale om kunsthåndværk og der lægges mange timer i hver skydestok.
Fremstillingen indeholder lidt over 50 arbejdsmoment. En gang imellem går det galt, og når det sker er man ofte nødt til at smide emnet ud og begynde forfra. Her til højre ses skydestokke der ikke passerede den endelige kvalitetskontrol!Kasserede skydestokke der ikke levede op til kvalitetskravene.

Slibning, bejdsning og de mange lag oliebehandling foregår udendørs, hvilket kræver tørvejr, ikke for kraftig blæst, ikke for mange frø, insekter eller pollen i luften samt temperaturer over -8º.

En skydestok uden gravering tager normalt 2 - 3 uger. Med gravering skal man regne med mindst 3 - 4 uger. 
Undtagelsesvis kan der ved uheldige sammenfald af mange bestillinger, vintermøgvejr og andre arbejdsopgaver gå et par måneder inden skydestokken bliver færdig. 

"Kan du levere til USA eller lande udenfor EU?"
Udenfor EU så bliver det eksport og det er forbundet med alt for for meget administrativt bøvl for et så lille firma som mit.
Så tilkommer der også problem med forsikringerne der bliver helt urimeligt dyre. Jeg har for mange år siden sendt et par stykker til Australien og til USA men er holdt op med det. I Europa findes skydestokkene nu i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Polen, Belgien, Holland, Storbritannien, Irland, Frankrig, Spanien, Østrig og Tjeckien.  

"Hvor længe holder magneterne?"
Spørgsmålet kan deles i to: For det første, falder magneterne ud? Nej, det sker yderst sjældent. Der har været nogle få der har fået bestilt ekstra magneter og lim af mig. 
De har haft en skydestok fra begyndelsen af min produktion i 2005 -2006, inden jeg forbedrede min teknik. Idag sidder de meget godt fast.

For det andet: mister magneterne ikke kraften på et tidspunkt? Det er rigtigt, at magneter kan miste kraften. Det er ikke sket endnu efter 10 år for mig og jeg har ikke kendskab til nogen kunde der har fået det problem. Skulle det ske kan jeg i værkstedet sætte i nye magneter. Magneterne kan miste sin magnetisme hvis man slår dem hårdt mod hinanden eller om de bliver udsat for temperaturer på 80° eller derover. Med vad vi ved i dag så kommer Neodymium magneter formentlig stadig være i besiddelse af det meste af sin kraft i 100 år.

Undrer du over hvordan magneter virker så kig lige her!

"Hvor stærke er magneterne?"
Der er normalt fire magneter der er placeret to og to lige over for hinanden. Meget lange skydestokke kan have tre par magneter. Hver magnet trækker med 1,1 kg. Det er Neodymium magneter som er de stærkeste permanentmagneter som man kan købe. De er ca. 9 gange stærkere end en tilsvarende magnet lavet af jern. Neodymiummagneter fremstilles ved sintring (proces hvor små partikler danner en fast krop ved at trykkes sammen og udsættes for høje temperaturer under smeltepunktet). Magneterne består af neodym,

"Kan jeg få en der kan deles på midten?"
Særligt når man rejser med fly er der problem med lange genstande. Derfor spørger nogle jægere om jeg kan lave en af mine skydestokke så den kan deles på midten og ikke fylde så meget. Der findes messingbeslag til stokke der er runde. De kan da deles ved at skrue dem fra hinanden i en eller flere dele. Dem kan jeg lave. Men Skovfogedens skydestok er en kløvet rundstok og disse beslag passer ikke til det halvcirkelformede tværsnit. Indtil videre anbefaler jeg at man nøjes med enklere, sammen skydelige skydestokke på rejser. Holdbarhed, kvalitet og fravær af lyde er vanskeligt at opnå hvis man deler skydestokken på midten.

Hvor meget vejer skydestokken?
Skydestokken er lavet i ask som vejer gennemsnitlig 650 kg/m3. Så en skydestok der f.eks. er 170 cm lang vejer omtrent: 650 x 1,7 x 3,14 x 0,0142 = 0,68 kg. 
(V = L x A, hvor A er lig med Pi x den halve diameter  - der er 14 mm  - i anden).

Er der mange besøgere på hjemmesiden? Kan vi få vores annonce på skydestok.dk?
Der er forholdsvis mange besøgere - vi har passeret 100.000 om året.
Annoncer leder besøgere bort fra skydestok.dk og jeg vil hellere at man bliver lidt længere og tager del
af vores information. Men links kan være af interesse når de leder til relevant information. 


"Skovfogedens skydestok koster for meget!"
Det er kunsthåndværk af høj kvalitet. Jeg gør mit bedste for at hver kunde skal få en unik, personligt tilpasset skydestok. 
Synes du, at den er for dyr så find en billigere - men benyt alligevel en skydestok!

Med venlig hilsen,  Truls WibergSkydestokke der tørrer i det fri ved -8°.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op    Startside    Skydestillinger